Начало За нас Услуги Продукти Референтна листа Контакти
Начало / Продукти / Телефонни апарати / Panasonic / Phone digital
 
   Централи
   IP Централи
 Домофонни системи
 Контрол на достъп
 Телефонни апарати
 Видеонаблюдение
 Озвучителна и   оповестителна техника
Panasonic phone digital

KX-T7730
 • Течнокристален дисплей 1 ред x 16 символа със задно осветяване
 • 12 гъвкаво препрограмируеми бутона със светлинен индикатор
 • Възможност за влизане в режим на програмиране (Program)
 • Възможност за използване на пауза при набиране (Pause)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на друг разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto Ans/Mute)
 • Възможност за включване на слушалки за глава
 • Микрофон-високоговорител (SP-Phone)
 • Бутон за навигация за контролиране силата на звука и контраста на дисплея
 • Бутон за контролиране на звука на звънене
 • Възможност за включване на разшерителна конзола (KX-T7740)

Работи към всички телефонни централи.
KX-T7730

KX-T7735
 • Течнокристален дисплей 3 ред x 16 символа със задно осветяване
 • 12 гъвкаво препрограмируеми бутони със светлинен индикатор и 12 гъвкаво препрограмируеми бутони без светлинен индикатор
 • Възможност за влизане в режим на програмиране (Program)
 • Възможност за използване на пауза при набиране (Pause)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND.)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto Ans/Mute)
 • Възможност за включване на слушалки за глава
 • Микрофон-високоговорител (SP-Phone)
 • Бутон за навигация за контролиране силата на звука и контраста на дисплея
 • Бутон за контролиране на звука на звънене
 • Възможност за включване на разшерителна конзола (KX-T7740)

Работи към всички телефонни централи.
KX-T7735

KX-T7740
32 гъвкаво препрограмируеми бутона със светлинен индикатор и 16 гъвкаво препрограмируеми бутона без светлинен индикатор.

Работи към всички телефонни централи
KX-T7740

KX-T7750
 • 12 гъвкаво препрограмируеми бутона със светлинен индикатор
 • Възможност за влизане в режим на програмиране (Program)
 • Възможност за използване на пауза при набиране (Pause)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Отговаряне на вътрешни обаждания (Voice Call)
 • Високоговорител (Monitor)
 • Бутон за навигация за контролиране силата на звука
 • Бутон за контролиране звука на звънене

Работи към всички телефонни централи
KX-T7750

KX-T7630
 • Течнокристален дисплей, 3 реда с 16 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона за (СО) линии със светлинен индикатор
 • Допълнителен вход за устройство - цифрово или аналогово (XDP)
 • 4 LCD софтуерни бутони
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Възможност за използване на пауза при набиране/ Възможност за влизане в режим на програмиране (Pause)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto Ans/Mute)
 • Възможност за включване на слувалки за глава
 • Възможност за Микрофон-говорител (SP-Phone)
 • Бутон за навигация за контролиране на звука и контрастта на дисплея
 • Бутон за потвърждаване на избраното менюта (Enter)
 • Бутон за отказване на избраното меню (Cancel)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7630

KX-T7636
 • Течнокристален дисплей с осветяване, 6 реда с 16 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона за (СО) линии със светлинен индикатор
 • Допълнителен вход за устройство - цифрово или аналогово (XDP)
 • 4 LCD софтуерни бутони
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Възможност за използване на пауза при набиране/ Възможност за влизане в режим на програмиране (Pause)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto Ans/Mute)
 • Възможност за включване на слувалки за глава
 • Възможност за Микрофон-говорител (SP-Phone)
 • Бутон за навигация за контролиране на звука и контрастта на дисплея
 • Бутон за потвърждаване на избраното менюта (Enter)
 • Бутон за отказване на избраното меню (Cancel)
 • Възможност за USB връзка към компютър

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7636

KX-T7665
 • Течнокристален 1-редов дисплей
 • 8 гъвкаво препрограмируеми бутона за (СО) линии със светлинен индикатор
 • Допълнителен вход за цифрово устройство (XDP)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор/Обратно повикване (Flash/Recall)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto Ans/Mute)
 • Възможност за Микрофон-високоговорител (SP-Phone)
 • Регулиране силата на звънене
 • Регулиране силата на звука

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7665

KX-T7640
60 гъвкаво препрограмируеми бутона със светлинен индикатор

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7640

KX-T7565
 • Течнокристален дисплей, 1 ред, 16 символа
 • 8 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии с индикатор
 • Бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Прехвърляне на разговор (Transfer)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)
 • Автомачен отговор (Auto answer)
 • Регулиране силата на звънене
 • Регулиране силата на звука
 • Регулиране контраст на дисплея
 • Микрофон-високоговорител (SP-Phone)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7565

KX-T7425
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Пренасочване на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Възможност за влизане в режим на програмиране (Program)
 • Възможност за използване на пауза при набиране (Pause)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Оставане на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор (Flash)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Auto answer/Mute)
 • Джойстик за контролиране за звук
 • Възможност за Микрофон-високоговорител (SP-Phone)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7425

KX-T7450
 • 12 гъвкаво препрограмируеми бутона за (СО) линии със светлинна индикация
 • Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)
 • Провеждане на вътрешни разговори (Intercom)
 • Конферентен разговор (Conf)
 • Дирекно прехвърляне на входящи обаждания/Режим "Не безпокой"(FWD/DND)
 • Възможност за влизане в режим на програмиране (Program)
 • Възможност за използване на пауза при набиране (Pause)
 • Прехвърляне на разговори (Transfer)
 • Използване/промяна на номера за бързо набиране (Auto Dial/Store)
 • Оставяне на съобщение/ отговаряне на съобщение (Message)
 • Задържане на разговор с възможност на провеждане на разговор (Flash)
 • Автоматично отговаряне на вътрешни обаждания/Mute (Voice Call/Mute)
 • Джойстик за контролиране за звук
 • Високоговорител (Monitor)
 • Повторно набиране (Redial)
 • Задържане на разговор (Hold)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7450

KX-T7052
 • Flash Бутон и индикатор за получаване на повикване

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T7052

Системен апарат за IP телефонни централи KX-NT 343
 • Течнокристален дисплей, 3 реда с 16 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Високоговорител
 • Диск за бързо избиране
 • Порт за допълнително устройства (XDP)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-NT 343

Системен апарат за IP телефонни централи KX-NT 346
 • Течнокристален дисплей, 6 реда с 24 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Високоговорител
 • Диск за бързо избиране
 • Порт за допълнително устройства (XDP)

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-NT 346

Системен апарат за IP телефонни централи KX-NT 265
 • Течнокристален 1-редов дисплей
 • 8 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Микрофон и високоговорител

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-NT 265

Системен апарат KX-T 7710
 • индикатор за повикване
 • панел с бутони за управление

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T 7710

Цифров системен апарат KX-T 7433
 • Течнокристален дисплей, 3 реда с 16 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Диск за бързо избиране
 • Порт за допълнително устройства (XDP)
 • Микрофон-високоговорител

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T 7433

Цифров системен апарат KX-T 7436
 • Течнокристален дисплей, 6 реда с 24 символа
 • 24 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Диск за бързо избиране
 • Порт за допълнително устройства (XDP)
 • Микрофон-високоговорител

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T 7436

Цифров системен апарат KX-T 7565
 • Течнокристален дисплей, 1 ред, 16 символа
 • 8 гъвкаво препрограмируеми бутона (СО) линии
 • Порт за допълнително устройства (XDP)
 • Микрофон-високоговорител

Работи към телефонни централи KX-TDA
KX-T 7565

Panasonic phone analog
Panasonic phone digital


 
All rights reserved © Diogeni Telecom