Начало За нас Услуги Продукти Референтна листа Контакти
Начало / За нас
     
ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ДИОГЕНИ ТЕЛЕКОМ ООД!

Обща информация за фирмата

   "Диогени Телеком" ООД е българска фирма,която предлага продукти и решения в следните направления:
Изграждане на слаботокови електроинсталации
Проектиране на слаботокови инсталации
Проектиране , монтаж и сервиз на слаботокови оборудвания

   "Диогени Телеком" ООД е създадена през 1996 г. в гр.Бургас с управители:
инж.Димо Атанасов Лапчев - инженер "Съобщителна техника"
инж.Николай Динев Георгиев - инженер "Електронна техника и микроелектроника"

Човешки ресурс

   Към началото на 2009 г. персоналът на фирмата се състои от 9 специалиста обособяващи различните отдели в "Диогени Телеком" ООД.

   Социалната и осигурителна политика на дружеството са фокусирани към защита на интересите на персонала и отделят изключително внимание на спазване на трудово-законодателните разпоредби.

   Компанията непрекъснато инвестира време и финансови средства в различни дейности свързани с:
   - Повишаване на конкурентноспособността чрез квалификационни курсове и сертифициране на служителите;
   - Подобряване на организацията и ефективността на фирмата чрез финансово-поощрителни модели;
   - Повишаване на качеството на извършваните СМР и услуги;
   - Допълнително разширяване дейността на фирмата с цел: предлагане на по-широка продуктова гама на оборудванията на конкуретни цени.

   Функционалните звена във фирмата са следните:
Управители:
      - инж. Димо Лапчев
      - инж. Николай Георгиев

Направление - "Слаботокови елктроинсталации":
      1. Отдел "Проектиране на слаботокови елктроинсталации":
      - инж. Димо Лапчев
      - инж. Иван Петков
      2. Отдел "Изграждане на слаботокови елктроинсталации":
      - инж. Атанас Митков
      - инж. Георги Владев
      - Кирил Кирилов
      3. Отдел "Проектиране, монтаж и сервиз на слаботокови оборудвания":
      - инж. Димо Лапчев
      - инж. Николай Георгиев
      - инж. Иван Петков
      - инж. Димитър Бърнев
      - инж. Деян Русев

Направление - "Административен отдел":
      - инж.Николай Георгиев
      - Стоянка Лапчева

   СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ВЪВ ФИРМА "ДИОГЕНИ ТЕЛЕКОМ" ООД:

 1. инж. Димо Лапчев - дипломиран инженер - специалност "Съобщителна техника" - ТУ Варна
 2. инж.Николай Георгиев - дипломиран инженер - специалност "Електронна техника и микроелектроника" - ТУ Варна
 3. инж.Димитър Бърнев - дипломиран инженер - специалност "Комуникационна техника и технологии" - ТУ Габрово
 4. инж.Иван Петков - дипломиран инженер - специалност "Електронна техника и микроелектроника" - ТУ Варна
 5. инж.Деян Русев - дипломиран инженер - специалност "Комуникационна техника и технологии" - ТУ Варна
 6. инж.Атанас Митков - дипломиран инженер - специалност "Технология на металите и метлорежищи машини" - ТУ Варна
 7. инж.Георги Владев - инженер - специалност "Комуникационна техника и компютърни мрежи" - БСУ Бургас
 8. Кирил Кирилов - техник - специалност "Съобщителна техника" - ТС Шумен
 9. Стоянка Лапчева - счетоводител и ТРЗ - специалност "Счетоводство и контрол" - ИТ Бургас
Силни страни на фирма "ДИОГЕНИ ТЕЛЕКОМ" ООД
 • Богат професионален опит на базата на дългогодишна работа и голям брой реализирани обекти
 • Отличен кадрови потенциал - всички специалисти са с дългогодишен стаж и висока квалификация: с отлична теоретична и практическа подготовка
 • Тясна работа с инвеститора - работим в интерес на инвеститора и сме негови постоянни съветници в процеса на проектиране и изпълнение
 • Взаимоизгодна реализация на проектите и поетите ангажименти
 • Максимално кратки срокове на проектиране и изпълнение
 • Нашите проекти и решения са основани на продуктите и опита на водещи световни и български фирми в бранша като: Aastra-Ericsson, Panasonic, Philips, AVAYA, SMC, ACTI , Schneider Electric, General Electric, AMP, Телби Инженеринг, БИТТЕЛ , ТелеГруп, ИНТЕК, ЕНКО Инженеринг и др.
 • Предлагаме гаранционна и следгаранционна поддръжка на изградените инсталации и съоръжения


 
All rights reserved © Diogeni Telecom