Начало За нас Услуги Продукти Референтна листа Контакти
Начало / Продукти / Централи / Ericsson
 
   Централи
   IP Централи
 Домофонни системи
 Контрол на достъп
 Телефонни апарати
 Видеонаблюдение
 Озвучителна и   оповестителна техника
BusinessPhone Ericsson

Възможни конфигурации
Целият хардуер и софтуер на системата BusinessPhone е модулен. Чрез различни комбинации от тези модули, основната система BusinessPhone може да бъде конфигурирана като:
 • "Key system", без централен оператор;
 • Централа с оператор;
 • Многофункционална централа, която може да обслужва няколко отделни фирми или подразделения на една фирма;
 • Система с автоматично разпределение на повикванията - Automatic Call Distribution (ACD);
 • Система за обслужване на хотели, болници и конферентни центрове;
 • Комбинация от всяка от гореизброените конфигурации.
Освен това, пакетите за изграждане на мрежи - "BusinessPhone Networking" предлагат възможност за създаване на цифрови корпоративни мрежи за пренос на глас и данни, които обслужват различни локации на база Интернет протокол или други мрежови протоколи.

Разширяване на капацитета
Платформата BusinessPhone е модулна система, което позволява да се започне с малък капацитет, който в последствие да бъде разширяван в съответствие с конкретните изисквания на потребителя. Системата може да бъде разширявана със следните основни модули (платки):
 • 8, 16 или 32 цифрови вътрешни абоната;
 • 8 или 16 аналогови абоната;
 • 4 или 8 аналогови съединителни линии;
 • 4 или 8 x 2-канални ISDN Basic Access (BA) съединителни линии;
 • 30-канални ISDN Primary Rate Access (PRA) съединителни линии;
 • 30-канални цифрови съединителни линии с CAS (Channel Associated Signaling);
 • 4, 8 или 16 двупосочни IP канала, използвани за:
  - до 128 IP абоната на платка
  - до 16 съединителни линии на платка
Системата разполага с многофункционална платка, комбинираща интерфейси за вътрешни абонати и съединителни линии с функции за обработка на гласови комуникации и съобщения. Това означава, че са необходими само две платки, за да бъде изградена телефонна система с всички необходими характеристики.

Мобилност
Мобилността е начин на поведение, а не просто продукт. Служителите стават все по-мобилни и все по-малко хора имат възможност, или пък биха искали, да работят единствено от своите бюра. От служителите се очаква да бъдат по-ефективни и да предоставят по-качествено обслужване при съкратено време за реакция. Да бъдат на разположение и достъпни е основно изискване към тях. Ето защо, работата се превръща в процес, а не в работно място. Независимо от това колко е голям бизнеса на фирмата, служителите трябва постоянно да са на разположение на своите клиенти, партньори и колеги, както и да имат достъп до и възможност да обменят най-новата информация - навсякъде и по всяко време. Интегрираното решение за мобилни абонати предоставя на мобилните потребителите всички характеристики и услуги на фиксираните абонати.

Мобилен вътрешен абонат
Посредством мобилният вътрешен абонат "Mobile Extension", абонатите, които са постоянно в движение, могат да използват мобилните си телефони като вътрешни абонати на фирмената централа, с всички свързани с това характеристики. Например, те могат да извършват и отговарят на повиквания, да избират вътрешните съкратени номера, да проверяват гласовата си поща, да прехвърлят разговорите си на друг вътрешен абонат или на оператора, както и да използват всички обичайни услуги, предлагани от централата. "Mobile Extension" позволява дори да се контролират разговорите и достъпа до услуги посредством компютърни приложения, например, можете да контролирате мобилният си телефон чрез същите приложения с добавена стойност, чрез които контролирате офисния си телефон.

Интегрирани безжични комуникации
Решението за интегрирани безжични комуникации се базира на DECT технологията, която е стандарт за всички европейски и повечето световни пазари.
Решението за безжични комуникации "BusinessPhone Cordless" се състои от преносими телефонни апарати, радио базови станции, контролен и комутаторен модули, разположени в кабинетите на централната система BusinessPhone. Решението за безжични комуникации на BusinessPhone дава възможност към цифровата телефонна система BusinessPhone 250 да бъдат включени до 210 безжични телефона като вътрешни абонати и до 60 базови станции. Към системите BusinessPhone 128i /50 могат да бъдат включени до 64 безжични абоната и 12 базови станции.
"BusinessPhone Cordless" прави персонала по-достъпен за клиентите, съкращава времето и разходите за обратни повиквания и минимизира нуждата от допълнителни кабели при преместване или промени в офиса. Тъй като отговаря на стандарта DECT GAP (Generic Access Protocol), "BusinessPhone Cordless" позволява използването на едни и същи безжични телефони с други GAPсъвместими системи - у дома, в офиса или в обществените мрежи за безжични комуникации. Функцията осигурява високотехнологични услуги като например идентификация номера на викащата страна /Calling Line Identify Presentation (CLIP)/ и много други. DECT-базираните цифрови радио комуникации предлагат отлично качество на звука, съизмеримо с това при фиксираните комуникации, като цифровият пренос на радио сигнала осигурява висока степен на сигурност и защитеност на разговорите.
"BusinessPhone Cordless" предлага богат избор от безжични телефонни апарати - от среден клас телефон DT290, предназначен за всекидневни офис нужди, до високо функционалния DT590, включително и богат набор от аксесоари.

Изграждане на мрежи
Решението за изграждане на мрежи дава възможност на комуникационната система BusinessPhone да стане част от интегрирана цифрова корпоративна мрежа за пренос на глас и данни. Съществуват различни методи за изграждане на мрежи, разработени така, че да дадат възможност за реализиране на широк спектър от корпоративни мрежови сценарии и гарантират, че системите BusinessPhone ще взаимодействат безпроблемно с други системи BusinessPhone или MD110 на Ериксон, както и с централи от друг производител.
За осъществяване на връзката между системите могат да бъдат използвани комутируем "dial-up" достъп, наети ISDN линии и корпоративни IP мрежи. На практика, мрежовото решение на BusinessPhone може да свърже вашите комуникационни системи така, че те да функционират като една унифицирана мрежа за глас и данни, осигуряваща прозрачност на услугите, икономическа ефективност и възможност за адаптиране към нуждите на вашата организация.
Мрежовото решение на BusinessPhone е достатъчно гъвкаво и може да отговори на широк кръг от изисквания по отношение на различни конфигурации и капацитети. В комбинация със системата MD110 на Ериксон е възможно създаването на мрежи с възли в диапазона от 10 до 20,000 вътрешни абоната, предлагащи достъп до същите услуги и приложения.
Мрежовото решение на BusinessPhone предлага три типични конфигурации на корпоративни мрежи:
 • Изграждане на мрежа само от BusinessPhone възли - използва се за по-малки корпоративни мрежи, с един централен офис и няколко филиала, или в случаи, когато трябва да се осъществи връзка между няколко офиса, като нито един от тях не играе ролята на централен - конфигурация, която съставлява около една трета от всички случаи на изграждане на корпоративни мрежи.
 • Изграждане на мрежа с BusinessPhone и MD110 - подходяща е за по-големи корпоративни мрежи, като обикновено системата MD110 се инсталира в централния офис и действа като основен възел с връзка към обществената ISDN мрежа.
 • Корпоративни мрежи със системи на повече от един производител - могат да бъдат изграждани чрез използване на QSIG лиценз за изграждане на мрежи, който интегрира системата BusinessPhone с телефонните системи на други производители, използващи QSIG сигнализация.
Изграждането на мрежи с BusinessPhone става възможно чрез инсталиране на подходящ мрежови лиценз във всяка от системите. Предоставяните характеристики са различни, в зависимост от това дали е използван QSIG лиценз или Full Networking лиценз.

Основни мрежови възможности
 • Единен корпоративен номерационен план - дава възможност единен и унифициран номерационен план да бъде използван от всички потребители в частната мрежа. Той комбинира номерационни схеми на базата на кодове, с възможност за номера с до осем цифри: до четири цифри за идентификация на възела, и до четири - за идентификация на вътрешния абонат. Могат да бъдат дефинирани до 1,000 възела в корпоративната мрежа.
 • Маршрутизация в мрежата - гарантира, че за трафика в частната мрежа винаги се избира най-изгодния маршрут, което снижава разходите и оптимизира използването на ресурсите на мрежата. Възможен е избор на първи основен и три алтернативни маршрута. Алтернативните могат да бъдат ISDN, аналогови или IP. IP модулът (IPU) отговаря за прехвърлянето на разговорите към мрежа с комутация на каналите в случаите, когато VoIP качеството е лошо или пък достъпът до LAN е преустановен.
 • Basic (2B+D) и Primary Rate (30B+D) интерфейси - могат да бъдат конфигурирани така, че да осигурят както Q-референтна точка, за QSIG връзка през наета линия, така и Tреферентна точка при връзка през обществената комутируема ISDN мрежа с DSS1. И в двата случая се използва един и същи хардуер. Чрез инсталиране на подходящият лиценз за IP канал за гласови комуникации в IP-платката (IPU), като допълнение към традиционния лиценз за изграждане на мрежи, се дава възможност за изграждане на мрежи за пренос на глас по IP по същия начин, както и по обикновени наети или комутируеми линии.
BusinessPhone IP Networking е базирано на стандартизираният Voiceover-IP (VoIP) протокол H.323.

Интернет телефония
Решенията на BusinessPhone за Интернет телефония са базирани на IP модул (IPU), който представлява вграждаща се платка, превръщаща Voice-over-IP (VoIP) в достъпно, интегрирано и преди всичко, полезно приложение за малки и средни предприятия. Те дават възможност на съществуващите BusinessPhone системи да предложат Интернет базирана и традиционна телефония. Решението на BusinessPhone за IP телефония осигурява безпроблемно свързване в мрежа на две или повече BusinessPhone системи, или свързване на BusinessPhone система с други централи, включително системата MD110 на Ериксон. Освен това, BusinessPhone предлага висококачествена IP телефония с IP клиентите на Ериксон.
BusinessPhone предлага 3 реални решения: IP мрежова свързаност, IP телефония и IP съединителни линии към други системи или IP Operator решения.
Всички тези VoIP приложения са базирани на стандарти, 323 V4 Annex M и са готови за въвеждането на бъдещите Session Initiation Protocol (SIP) приложения.

IP Trunking гъвкава свързаност към ITSP / ISP ( Internet Telephony Service Providers)
BusinessPhone дава възможност на фирмите да осъществяват връзка не само по традиционните ISDN и IP съединителни линии H.323 V4 към ITSP (Internet Telephony Service Providers), но и да се възползват от по-евтини разговори чрез IP WAN, MAN връзки.

IP Gatеway - запазете съществуващата инфраструктура
BusinessPhone може да бъде конфигурирана като IP Gatеway за свързване на вашата Не-IP централа в IP мрежа. Това означава, че можете да свържете всяка стандартна съединителна линия и да я превърнете в IP мрежово решение.

Интернет телефония
За да интегрира IP абонатите, BusinessPhone използва вътрешен H.323 Gatekeeper. Въвеждането се базира на стандарта H.323 V4 Annex M и се допълва от някои собствени разработки и подобрения, предназначени за IP клиентите на Ериксон (IР телефоните Dialog 4225 и BackStage /IP софтуер/ като Soft PC клиент).
Един IP телефон може да бъде използван от различни хора или пък като горещ телефон от екипите по продажби и сервиз. Вместо IP телефон, можете да използвате Backstage като гъвкав IP клиент /Soft Client/ с всички характеристики. Филиалите на фирмата могат да бъдат оборудвани с няколко IP телефона в зависимост от наличната ширина на лентата между главния и отдалечения обект. По този начин се намалява размера на първоначалните инвестиции, тъй като не се налага инсталирането на друга малка централа.
Едно от големите предимства е, че цялата мрежа от IP телефони се управлява от една единствена платформа. BusinessPhone Management Suite BMS по IP гръбнака. В областта на хотелиерството, болничните и конферентни услуги сме свидетели на голяма стъпка напред при преноса на данни - от фиксирани LAN връзки към WLAN. Освен WLAN достъп за данни, ние можем да ви предложим и възможност за гласов достъп, което означава, че за пренос на глас и данни се използва едно и също устройство.

Предимства
 • По-ниски разходи за разговори
 • По-ниски разходи за инфраструктура
 • Високо качество и ефективност
 • Защита на инвестициите
 • Интегриране на малките отдалечени офиси
 • Допълнителни функции
 • Без определени работни места / използване на едно и също бюро / работа от дома


Гласови съобщения и пощенски кутии за потребителите
BusinessPhone ви дава възможност да прослушате своите гласови съобщения посредствам вашия телефон и/или компютър, когато сте в чужбина или когато сте в офиса. Модулът "Voice Messaging" (VM) на BusinessPhone може да бъде инсталиран в системите BusinessPhone по два различни начина: многофункционална платка Multi Function Unit (MFU), или на отделен, специализиран модул, наречен VMU-HD.

Модулът "Voice Messaging" на BusinessPhone поддържа следните функции за гласови съобщения:
Гласова поща
Модулът "Voice Messaging" поддържа гласова поща както за вътрешни абонати, така и за обаждащи се отвън. Поддържат се до 300 персонални гласови пощенски кутии. За всяка кутия могат да бъдат записани до три персонални поздрава, в съответствие със статута на викания абонат (директно пренасочване, при заето или без отговор).
Новите съобщения се обозначават на телефона с мигащ индикатор; постоянно светещ светодиод показва, че има прослушани съобщения. Когато телефоните нямат индикатори, чакащите съобщения се обозначават чрез специален избирателен сигнал. Потребителят може да прослушва гласовите си съобщения от външен телефон с DTMF набиране.
Системата за гласова поща също може да бъде използвана за запис на телефонни разговори, при условие, че даден функционален бутон на телефона бъде програмиран за целта. Записаните разговори се съхраняват и прослушват по същия начин, както и съобщенията. Достъпът до услугата става чрез цифровите системни телефони.

Автоматичен телефонен оператор
Услугата автоматичен телефонен оператор предлага автоматично поемане на телефонно повикване чрез предварително записано меню с гласови команди. VM модулът дава възможност за конфигуриране на до 32 избрани команди.

Гласова информация
Гласовата информация дава възможност на вътрешните абонати и на обаждащите се отвън да получават предварително записана информация 24 часа в денонощието.

Директен входящ достъп до системата /Direct Inward System Access/
С услугата Direct Inward System Access (DISA) , гласовите команди, запаметени във VM модулът, подканват потребителя да въведе вътрешен номер и парола. По този начин потребителят може да провежда разговори от съединителна линия към съединителна линия, като използва специални кодове по сметка.

Интелигентна система за съобщения
Интелигентната система за съобщения е изключително полезна при приложения за център за повикване, където разговорите се подреждат на опашка.
По време на периода на изчакване, системата може да пуска музика или запис на реклама или информация за клиенти.

Интегрирана музика при изчакване
Модулът VM се доставя със стандартна мелодия за изчакване, като разполага с капацитет за съхранение на до 16 мелодии.

Общи характеристики(MFU и VMU-HD)
 • до 300 пощенски кутии
 • до 1,000 съобщения (включително гласови, текстови и "обади се")
 • 16 общи пощенски кутии
 • до 32 команди и 10 съобщения за грешка при автоматичния оператор
 • до 32 гласови обяви (общодостъпни)


Специфични характеристики на MFU
 • 4 едновременни гласови канала
 • четири DTMF регистрови канала
 • капацитет на паметта /компактна Flash card/:
  - 32MB осигурява 2 ч. 13мин. при 32kbit/s (1ч. 7мин. при 64kbit/s);
  - 64MB осигурява 4 ч. 26 мин. при 32kbit/s (2ч. 14 мин. при 64kbit/s);


Специфични характеристики на VMU-HD
 • 16 едновременни гласови канала или осем едновременни гласови канала с четири DTMF регистрови канала
 • капацитет за съхранение на Flash диска:
  - 64MB осигурява 4ч 26 мин при 32kbit/s (2ч 14мин при 64kbit/s);
  - 192MB осигурява 12ч 9 мин при 32kbit/s (6ч 5мин при 64kbit/s);


Компютърна телефония
Сomputer Telephony (CT) платформата на BusinessPhone ви дава възможност да комбинирате мощта на телефоните и компютрите и да бъдете високо конкуретноспособни. Компютърната телефония прави вашия бизнес силно конкурентен, като гарантира, че вие и вашите клиенти разговаряте винаги с точния човек в точния момент и разполагате с точната информация по всяко време. Като усъвършенства и автоматизира множеството комуникационни функции, CT осигурява изключително висока продуктивност и по-големи приходи за всяка организация, за която бързата и ефективна обработка на повикванията и интеграция на данните е от основно значение.

BackStage
BackStage е приложение, което повишава ефективността на фирмите по прост и бърз начин. То подобрява работното обкръжение на служителите и тяхната продуктивност, като осигурява приложения като Microsoft Outlook, Excel, Word и Access "през телефона". От гледна точка на конфигурирането има няколко начина, по които може да бъде въведен BackStage, в зависимост от различните нужди. Технологиите, между които можете да избирате, са Computer Telephony през LAN, Voice over IP, Terminal Server среда, web access и PDA support.
В рамките на инфраструктурата Terminal Server могат да бъдат осигурени допълнителни възможности за иновативно използване и предимства. BackStage поддържа Terminal Server системи, като по този начин предоставя възможност за централна инсталация и поддръжка. BackStage дава възможност на потребителя да стартира BackStage през уеб браузър без клиентска инсталация. По този начин, вие сте гъвкави при използването на различни работни места или на няколко различни устройства, дори на независещи от платформата клиенти и мобилни устройства като преносими компютри през Wireless LAN.

Център за обслужване на повикванията
Решението на BusinessPhone "Call Center" е предназначено за малки до средни предприятия, чиято цел е да подобрят обслужването на клиентите си. BusinessPhone Call Center може да бъде изграден на няколко стъпки и лесно да бъде разширен като брой на агентите и функционалност, в зависимост от настоящите и бъдещи нужди на фирмата. Основата на системата е автоматичното разпределение на повикванията /Automatic Call Distribution (ACD)/, което е част от основната система BusinessPhone. Това гарантира, че разговорите ще бъдат насочени към най-подходящия абонат - счетоводен отдел, отдел по продажби, склад и така обаждащият се ще получи ясна представа за вашата ефективност, а комуникационния процес ще бъде максимално резултатен.
Един от градивните блокове на системата е BusinessPhone " Call Centre Supervisor" (CCS). Това е информационната система на центъра за повиквания на BusinessPhone. Тя предоставя на ръководството и служителите информация за работата на центъра за повиквания, както в реално време, така и чрез детайлни минали отчети. Тази информация е жизнено важна за координиране на ежедневната работа на центъра и за дългосрочно планиране. Пакетът може да бъде инсталиран самостоятелно или като част от мрежова конфигурация.
Може да бъде добавено и приложението "Call Centre Assistant" (CCA), което подобрява работата на агентите и ръководителите. Той представлява Windows приложение, което повишава продуктивността на агентите в центъра, като им осигурява една среда за всички дейности.
Компютърно - телефонната интеграция / Computer - telephony integration (CTI) / се използва за улесняване на работния поток - агентите контролират повикванията и извършват административни задачи като използват компютър в мрежа.

Хотели, болници и конферентни центрове "Hospitality"
Едно толкова специално решение като "BusinessPhone Hospitality" инкорпорира специфични, конкретно разработени характеристики и оборудване, които ще ви помогнат да отговорите на високите изисквания на вашия бизнес. Най-хубавото е, че можете да използвате широкия спектър от модерни комуникационни характеристики, превърнали BusinessPhone в световно известен лидер.
Независимо от това дали управлявате хотел, курортен комплекс, болница, конферентен център или дори кораб за круизи, вие можете да сте сигурни, че ще разполагате с най-високо ниво на оперативна ефективност и ще постигнете максимална задоволеност на вашите клиенти.

Управление на системата /работа и поддръжка/
Пакетът за управление на BusinessPhone - "BusinessPhone Management Suite" (BMS) е инструмент, който се използва за конфигуриране, администриране и поддръжка на системите от фамилията BusinessPhone. Лесен за инсталиране и използване, той разполага с богат набор от алтернативни конфигурации. Софтуерът може да бъде инсталиран в помещенията на клиента или в сервизните помещения, и предлага локален или отдалечен достъп чрез уеб-браузър интерфейс. Пакетът поддържа множество потребителски профили и различни BusinessPhone системи.
Използването на уеб-браузър графичен потребителски интерфейс (GUI), както и широкия набор от алтернативи за връзката BusinessPhone - към - BMS сървър гарантират изключителна гъвкавост при използването на пакета за управление /Management Suite/.
Достъпът на BMS сървъра до комуникационната система BusinessPhone може да бъде осигурен по следните начини:
 • локално по V.24 интерфейс,
 • отдалечено по dial-up модем,
 • локално или отдалечено през Интернет/Интранет, или чрез V.24 агент, свързан към LAN или чрез директна LAN връзка към BusinessPhone система, оборудвана с IPU платка.
Достъпът на оторизираните потребители до BMS сървъра се осигурява по един от следните начини:
 • локално през компютъра-сървър,
 • от всеки друг компютър, използващ интранет.

BusinessPhone 250
Системата се състои от един до три кабинета за монтиране на стена, всеки с по девет слота за платки, които могат да обслужват от 20 до 250 вътрешни абоната (или 300 в случая със специалното решение за хотели и болници - "BusinessPhone Hospitality"). Всеки от кабинетите има вграден трансформатор и опция за автономно захранване с батерии или възможност за включване към UPS. BusinessPhone 250

BusinessPhone 128i
Размерът на кабинета позволява той да бъде монтиран в 19-инчови шкафове, съгласно стандартa за оборудване за пренос на данни като рутери, хъбове и комутатори. Ето защо, той се инсталира и интегрира в съществуващата инфраструктура за данни изключително лесно.
BP128i разполага с интегрирани patch panels, което улеснява и прави по-бърз процеса на добавяне, преместване и промени в конфигурацията. BP128i представлява един компактен кабинет с пет слота за платки. Поради възможността за комбиниране на двa модула, е възможно обслужването на до 128 вътрешни абоната и 60 съединителни линии. Кабинетът разполага с вградено захранване.
BusinessPhone 128i

BusinessPhone 50
Системата BusinessPhone 50 представлява един компактен кабинет за монтиране на стена, с пет слота за платки, който може да поеме между 8 и 64 вътрешни абоната. Кабинетът разполага с вградено захранване, както и възможност за допълнително автономно захранване с батерии или включване към UPS. Системата BusinessPhone 50 е особено изгодна в ценово отношение за малки офиси. BusinessPhone 50

BusinessPhone


 
All rights reserved © Diogeni Telecom